TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC

✏️ Ngành tài chính ngân hàng là ngành đào tạo người học trở thành những cử nhân về tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Ngành Tài chính – Ngân hàng bao gồm nhiều lĩnh vực nhỏ và chuyên sâu: ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm, thuế, chứng khoán, kinh tế học tài chính,…

- 04 chương trình đạo tạo:
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Tài chính - Ngân hàng
+ Phân tích đầu tư tài chính
+ Công nghệ tài chính

yesKỹ năng chính

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng cung cấp cho sinh viên kiến thức về tài chính, tiền tệ, kinh tế và ngân hàng, giúp sinh viên hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến tài chính và ngân hàng trong thế giới kinh doanh. Cùng với đó, sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết để phân tích; đánh giá và quản lý rủi ro trong các hoạt động tài chính

yesKỹ năng hỗ trợ

Bên cạnh các kỹ năng chính, các kỹ năng cốt lõi như ngoại ngữ, giao tiếp, xử lý tình huống, tư duy phản biện, tư duy chiến lược, sự tỉ mỉ, sự quyết tâm, kỷ luật, quyết đoán, chịu được áp lực, sự kiên cường để trở thành cử nhân Tài chính – Ngân hàng chuyên nghiệp và hiện đại.

LÝ DO CHỌN NGÀNH HỌC

Tài chính – Ngân hàng, một trong những vấn đề được coi là huyết mạch trong sự phát triển một doanh nghiệp, tổ chức hay ngân hàng, các hoạt động của tài chính bao trùm lên tất cả các hoạt động kinh tế của xã hội

Cơ hội việc làm

Chuyên viên tài chính, quản lý tài chính, chuyên gia tài chính cá nhân, phân tích đầu tư, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản lý danh mục đầu tư, chuyên viên nguồn vốn, chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp, chuyên viên phân tích rủi ro, chuyên viên quản trị tài chính, chuyên viên định giá tài sản

-Cơ hội việc làm mở rộng: các công ty, tổ chức đều có các vị trí cho lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
-Có mức thu nhập hấp dẫn.
-Biết cách quản lý tài chính cá nhân.

-Môi trường việc làm năng động, đa dạng nghề nghiệp.
-Có cơ hội vừa học vừa làm.

ĐIỂM NỔI BẬT

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh năng động, nhiệt huyết. Nhiều giảng viên tốt nghiệp tại các trường hàng đầu trong nước và quốc tế

Kỹ năng nghề nghiệp

Khoa Ngân hàng – Tài chính đang phát triển chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp. Bên cạnh được học kiến thức chuyên môn từ sách vở, sinh viên thường xuyên tham gia trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp

Chương trình đào tạo

Áp dụng mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn, sinh viên có cơ hội tiếp cận với môi trường thực tế

Cấu trúc chương trình
  • Linh hoạt trong kế hoạch học tập
  • Đáp ứng chuẩn đầu ra CTĐT theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ

LIÊN HỆ

Hotline: 0987.697.697; 0986.703.748

Website: http://nh-tc.tueba.edu.vn