TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC

 ✏️  Quản trị nhân lực, còn được biết đến với tên gọi quản lý nguồn nhân lực (Human Resources Management - HRM), là quá trình quản lý con người trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp một cách hiệu quả và có hệ thống, bao gồm các lĩnh vực như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, quản lý hiệu suất, và thị trường lao động.. Mục tiêu của quản trị nhân lực là để tối đa hóa hiệu suất của nhân viên, đồng thời tăng cường sự phát triển của mỗi cá nhân nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức. sinh viên theo học ngành Quản trị nhân lực sẽ được đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Sinh viên được trang bị kiến thức để có thể thực hiện các công việc thực tế của nghề nhân sự như: hoạch định nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng chế độ đãi ngộ…

 ✏️ Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng mềm bổ trợ trong quá trình làm việc sau này như: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng làm việc nhóm, tiếng Anh, tin học văn phòng…

yesSinh viên khi học ngành Quản trị nhân lực sẽ phát triển một loạt kỹ năng chính giúp họ thành công trong lĩnh vực này, các kỹ năng: Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự; Đào tạo và phát triển nhân viên; Quản lý hiệu suất làm việc; Quản lý nhân sự và mối quan hệ lao động; Phân tích và thiết kế công việc; Hiểu biết về pháp lý và chính sách nhân sự; Theo dõi và thích ứng với xu hướng thị trường lao động…..

yes  Bên cạnh các kỹ năng chính, sinh viên sẽ được học tập và rèn một số kỹ năng: năng lãnh đạo nhóm; Kỹ năng sử dụng công nghệ và phần mềm quản lý nhân sự; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng quyết vấn đề và ra quyết định …những kỹ năng này không chỉ giúp sinh viên thích ứng với môi trường công việc đầy thách thức mà còn tạo nên một chuyên gia Quản trị nhân lực đa năng và có khả năng đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức.

LÝ DO CHỌN NGÀNH HỌC

Sinh viên khi học ngành Quản trị nhân lực có triển vọng nghề nghiệp rộng lớn và đa dạng, không chỉ giới hạn trong các doanh nghiệp mà còn có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nhà nước, giáo dục, y tế,... Điều này giúp mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Quản trị nhân lực.

Đào tạo cử nhân Quản Đào tạo trị nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị nhân lực; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.

Cử nhân tốt nghiệp Ngành Quản trị nhân lực có thể đảm nhiệm các vị trí: Chuyên viên tuyển dụng nhân sự, chuyên viên đào tạo và phát triển nhân sự doanh nghiệp;Chuyên viên đánh giá thành tích khen thưởng hiệu quả công việc;Chuyên viên nghiên cứu thị trường lao động và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực...

Cử nhân tốt nghiệp Ngành Quản trị nhân lực Có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh, có kiến thức hệ thống, hiện đại, chuyên sâu về mối quan hệ giữa con người, công việc, tổ chức.

ĐIỂM NỔI BẬT

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ, giảng viên tốt nghiệp tại các trường hàng đầu trong nước và quốc tế. Giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, gần gũi sinh viên.

Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp Ngành Quản trị nhân lực để có thể: quản lý nhân sự, Phân tích và thiết kế công việc; Hiểu biết về pháp lý và chính sách nhân sự; Theo dõi và thích ứng với xu hướng thị trường lao động

Chương trình đào tạo

•Chương trình đào tạo xây dựng theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp.
•Sinh viên được trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước…từ đó giúp sinh viên tự tin hòa nhập với thị trường việc làm ngay sau khi ra trường.

Cấu trúc chương trình

•Khối lượng kiến thức toàn khóa 127 tín chỉ học trong bốn  năm học.
•Phần kiến thức giáo dục đại cương: 32 tín chỉ.
•Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83 tín chỉ

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ

LIÊN HỆ

KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ
Trưởng khoa:TS. Đàm Thanh Thủy
Tel:02083 947.759
Email:vpkhoaql_lkt@tueba.edu.vn
 Facebook: https://www.facebook.com/KQLLKTTUEBA
 Hotline VPTS:02083.647.714
 Website:qllkt.tueba.edu.vn
Chat Facebook
Chat ngay