Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 118 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  03  tháng  3  năm 2015

 THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2015

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học ngành: Kinh tế (chuyên ngành Quản lý Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế đầu tư, Kinh tế y tế, Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý công, Kinh tế bảo hiểm Y tế, Kinh tế Bảo hiểm xã hội, Kinh tế và Quản lý bệnh viện, Kinh tế tài nguyên – Môi trường), Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp và Kế toán kiểm toán), Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp), Quản trị marketing, Quản trị Kinh doanh và Khách sạn du lịch, Tài chính – Ngân hàng và ngành Luật kinh tế, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh
Mọi công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự đều được đăng ký xét tuyển, dự thi với điều kiện sau:

a. Tuyển thẳng (không qua thi tuyển): Đối với những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học.
b. Phải qua thi tuyển: Đã tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, trung học bổ túc, trung học nghề.

2. Thời gian đào tạo: 4,5 năm

3. Địa điểm học:
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

4. Hồ sơ dự thi:
Theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dùng cho hệ vừa làm vừa học gồm các mục ghi trên túi hồ sơ dự thi (Phiếu tuyển sinh, bản sao công chứng bằng tốt nghiệp, bản sao công chứng giấy khai sinh, các giấy tờ ưu tiên (nếu có), 02 ảnh 3×4 + 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ).

5. Môn thi:
3 môn Toán, Vật lý và Hoá học.

6. Văn bằng được cấp:
Đại học hệ VLVH

7. Các khoản lệ phí
– Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi: 105.000đ/1 thí sinh
– Học phí hướng dẫn ôn thi 3 môn: 450.000đ/1 thí sinh
– Tổng số tiền: 555.000đ/1 thí sinh

8. Kế hoạch tuyển sinh
– Bán và nhận hồ sơ: từ ngày 09/03/2015 đến ngày 27/03/2015
– Thời gian hướng dẫn ôn thi: từ 30/03/2015 đến 13/04/2015
– Thi tuyển dự kiến: tháng 04 năm 2015

9. Học phí
Thu mỗi năm 10 tháng chia làm 2 kỳ, mức thu năm thứ nhất: 825.000đ/sinh viên/tháng. Mức học phí những năm tiếp theo nếu có sự thay đổi sẽ có thông báo cụ thể của nhà trường.

Hồ sơ bán tại: Phòng 305, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3547 155 / 0280 3647741. Fax: (84)280 3647 684.

   Nơi nhận:
 – Lưu VT, ĐT;
– Website, bản tin.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Trần Quang Huy

Các Bài Viết Cùng Thể Loại


Phản hồi của bạn