THÔNG BÁO V/v tuyển sinh hệ đại học; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; văn bằng 2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

Số: 08/TB-ĐHKT&QTKD-ĐTTNCXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Thái Nguyên, ngày 04 tháng 01  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh hệ đại học; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; văn bằng 2

Kính gửi:……………………………………………………………………

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được Đại học Thái Nguyên giao cho trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh  liên tục tuyển sinh các hệ đại học hình thức vừa làm vừa học; liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; văn bằng 2 hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học với các ngành/chuyên ngành sau:

STT

Ngành

Chuyên ngành

Mã ngành

1

Quản trị Kinh doanh

 – Quản trị Kinh doanh Tổng hợp; Quản trị Doanh nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại

7340101

2

Tài chính – Ngân hàng

 

 – Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân       hàng; Ngân hàng

7340201

3

 Kế toán

 

 – Kế toán Tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Kiểm toán

7340301

4

 Marketing – Quản trị Marketing; Quản trị Truyền thông Marketing

7340115

5

 Quản lý công – Quản lý Kinh tế; Quản lý công

7340403

6

 Luật Kinh tế – – Luật Kinh doanh;

– Luật Kinh doanh Quốc tế

7380107

7

 Kinh tế  – Kinh tế Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn; Kinh tế y tế; Thương mại Quốc tế

7310101

  8

Kinh tế Đầu tư – Kinh tế đầu tư

7310104

9

 Kinh tế Phát triển  – Kinh tế phát triển

7310105

10

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành  – Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch 7810103

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

* Đối với hệ đại học: Xét tuyển học bạ THPT

* Đối với hệ liên thông: Xét tuyển học bạ THPT

* Đối với hệ văn bằng 2: Xét tuyển theo kết quả điểm trung bình chung học tập toàn khóa của bằng Đại học thứ nhất.

2. Đối tượng tuyển sinh

– Đối với hệ đại học: Đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương).

– Đối với hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học: Đã có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề đúng ngành hoặc phù hợp/gần với ngành đăng ký dự thi.

– Đối với hệ Văn bằng 2: Đã có 01 bằng tốt nghiệp đại học.

3. Thời gian đào tạo đối với thí sinh đăng ký dự tuyển đúng Ngành:

– Đối với hệ đại học: Tối đa 4 năm

– Đối với hệ văn bằng 2: Tối đa 2 năm

– Đối với hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học: Tối đa 1.5 năm

– Đối với hệ liên thông từ trung cấp lên đại học: Tối đa 2.5 năm

4. Lệ phí xét duyệt hồ sơ: 30.000đ/ hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng)

5. Hồ sơ dự tuyển:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường)

– Bản sao có công chứng:

+  Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, học bạ

+  Bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp toàn khóa hệ trung cấp, cao đẳng, đại học.

+  Bản sao Giấy khai sinh.

– Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

6. Học phí: Thu mỗi năm 10 tháng chia làm 2 kỳ. Mức học phí những năm tiếp theo nếu có sự thay đổi sẽ có thông báo cụ thể của Nhà trường.

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh tại:

Phòng 110 – Văn phòng tuyển sinh, trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3647.714 ; 0987.697.697 (cô hằng)

Wesbite: http://www.tuyensinh.tueba.edu.vn    fanpage:  www.facebook.com/tuebatuyensinh

Nơi nhận:

– Website, bản tin.

– Lưu VT,TTĐTTNCXH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( đã ký)

PGS.TS Trần Nhuận Kiên

Các Bài Viết Cùng Thể LoạiLiên hệ qua Zalo