Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 như sau:

1. Ngành đào tạo và thời gian đào tạo

1.1. Ngành đào tạo

1. Kinh tế nông nghiệp3. Quản trị kinh doanh
2. Kế toán4. Quản lý kinh tế

1.2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm – 02 năm

2. Môn thi tuyển sinh và thời gian thi tuyển

2.1. Môn thi tuyển sinh

2.2. Thời gian thi tuyển (dự kiến): – Đợt 1: Tháng 4/2020.

                                                          – Đợt 2: Tháng 9/2020.

3. Điều kiện dự thi

31. Về văn bằng

– Dự thi ngành Kinh tế nông nghiệp, Kế toán: Tốt nghiệp đại học ngành đúng/phù hợp, ngành gần với ngành đăng ký dự thi.

– Dự thi ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh: Tốt nghiệp đại học ngành đúng/phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi.

– Người tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành thạc sĩ chi tiết theo link đính kèm)

– Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và KĐCLGD công nhận (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại https://naric.edu.vn, mục Hướng dẫn quy trình CNVB do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).

3.2. Yêu cầu về kinh nghiệm công tác chuyên môn

– Trường hợp có bằng tốt nghiệp ĐH ngành đúng, phù hợp và ngành gần với ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được thi ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

– Đối với ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh: Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp ĐH ngành khác cần  tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý-quản trị từ ngày ký hợp đồng làm việc đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây.

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành thạc sĩ: xem tại đây

Các Bài Viết Cùng Thể LoạiLiên hệ qua Zalo