THÔNG BÁO TUYỂN SINH Bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ &QTKD
Số:        /ĐHKT&QTKD-TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày       tháng 06  năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo Thông tư 03
của Bộ Thông tin và Truyền thông

            Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 giữa Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc Ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT;

Căn cứ Công văn số 514/ĐHTN-CNTT ngày 30/3/2017 của Giám đốc ĐHTN giao cho Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh bồi dưỡng kỹ năng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản cho các đối tượng có nhu cầu. Cụ thể như sau:

            1. Thủ tục đăng ký

– Đơn đăng ký (theo mẫu)

– 02 ảnh 3x4cm

– Bản photo chứng minh nhân dân

Đăng ký trực tuyến tại website: http://tttv.tueba.edu.vn hoặc http://goo.gl/6Ovlcn

2. Thời gian tổ chức

Theo thống nhất giữa hai bên

           3. Kinh phí

– Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng (không bắt buộc): 950.000 đ/người

– Lệ phí thi, cấp chứng chỉ: 1.300.000 đ/người

            4. Liên hệ

Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường ĐH Kinh tế và QTKD – ĐHTN; email:hongdhkt@gmail.com; SĐT: 0280.3.947.589, 0983.080478 (Đ/c Đoàn Mạnh Hồng); website: http://tttv.tueba.edu.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

–        Như trên;

–       Lưu TTTV, VT.

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Quang Huy

Các Bài Viết Cùng Thể LoạiLiên hệ qua Zalo