THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 (XÉT THEO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020)

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (Xem và tải file)

Các Bài Viết Cùng Thể Loại