Phiếu đăng ký xét tuyển

Thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng ĐHCQ tại đây.

Thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển ĐHCQ theo kết quả ghi trong học bạ THPT tại đây.

Thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển ĐHCQ theo kết quả thi tốt nghiệp THPT tại đây.


Phản hồi của bạn