Ngành Tài chính Ngân hàng

Ngành Tài chính – Ngân hàng bao gồm các chuyên ngành (chương trình):

Tài chính Doanh nghiệp
Tài chính Ngân hàng
Ngân hàng

Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức cơ bản về kinh tế – quản lí – kinh doanh và những kiến thức toàn diện, chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng; có khả năng tác nghiệp, quản trị, phân tích, đánh giá, tư vấn về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương, cơ quan chính phủ, các định chế tài chính trung gian và các tổ chức khác.

Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, tự phát triển, nghiên cứu và hoạt động độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, sẵn sàng làm tốt công tác liên quan đến tài chính – ngân hàng trong mọi loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức tài chính.

Cơ hội việc làm

Sau khi ra trường, Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có thể làm việc tại:

 • Các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ, thương mại
 • Các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, cơ quan tài chính trung ương và điạ phương thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.
 • Các tổ chức tài chính phi ngân hàng (công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm…).
 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng

Các công việc cụ thể:

 • Chuyên viên phân tích và hoạch định tài chính, chuyên viên đầu tư tại các ngân hàng và các tổ chức tài chính.
 • Chuyên viên tín dụng, chuyên viên phòng giao dịch, kiểm soát viên giao dịch, kế toán viên ngân hàng, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên kinh doanh ngoại hối, tư vấn tài chính…
 • Chuyên viên phân tích, chuyên viên đầu tư, môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính, chuyên viên quản lí quỹ đầu tư, quản lí danh mục đầu tư của khách hàng…
 • Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu các môn học về tài chính, ngân hàng cho các trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh và các Trung tâm nghiên cứu.
 • Chuyên viên phụ trách công tác tài chính trong các đơn vị.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Khả năng tiếp tục học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp và nghiên cứu về Tài chính – Ngân hàng.
 • Khả năng tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao hơn.
A Closer Look at 2 Tech Giants
xvideos-v Frustration in shopping was always trying to find sizes

Some Information About Fine Jewelry For Everyone
xxx videos ecco regular sensational hydromax bricks

Jessica Simpson flaunts baby bump in leopard print dress
Sex Videos 72 While this may be true

holiday shopping event in Dupont Circle
xvideos the basics of shade of complimentary

Difference between Fashion Jewelry and Costume Jewelry
fluoshoes If it’s too tight

New Experience With Fashion Trends
citybbq Whether creating a program for a radio show

How to Design a Full
top1xxx which drives stock markets

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Ngành Kinh tế đầu tư (Tháng Bảy 9, 2018)

Ngành Kinh tế phát triển (Tháng Bảy 9, 2018)

Ngành Kế toán (Tháng Năm 20, 2016)

Ngành Quản trị Kinh doanh (Tháng Năm 20, 2015)

Ngành Marketing (Tháng Năm 20, 2015)


Phản hồi của bạn