Ngành Tài chính – Ngân hàng

GIỚI THIỆU NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

» Tài chính – ngân hàng (tên tiếng Anh là Finance and Banking) là một ngành khá rộng, bao quát toàn bộ các hoạt động liên quan đến tài chính, tiền tệ và kinh doanh thông qua ngân hàng. Ngành tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến tài chính như: Tài chính doanh nghiệp, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm, các công cụ giao dịch và thống kê tài chính trong nước và quốc tế.

» Chương trình cử nhân tài chính ngân hàng cung cấp cho sinh viên kiến thức về tài chính, tiền tệ, kinh tế và ngân hàng, giúp sinh viên hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến tài chính và ngân hàng trong thế giới kinh doanh. Cùng với đó, sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết để phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro trong các hoạt động tài chính, đồng thời sinh viên cũng được đào tạo để thiết kế và triển khai các chiến lược tài chính hiệu quả cho các tổ chức. Các kỹ năng cốt lõi như ngoại ngữ, giao tiếp, xử lý tình huống, tư duy phản biện, tư duy chiến lược để trở thành cử nhân Tài chính – Ngân hàng chuyên nghiệp và hiện đại.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Ngành Marketing (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Kế toán (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Quản trị kinh doanh (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Kinh doanh quốc tế (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Kinh tế (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Kinh tế đầu tư (Tháng Một 20, 2023)Liên hệ qua Zalo