Ngành Quản trị kinh doanh

GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

  • Quản trị kinh doanh (tên tiếng Anh là Business Administration) là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất”, “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.
  • Ngành Quản trị kinh doanh là một ngành học thuộc lĩnh vực kinh doanh, đào tạo đầy đủ những kiến thức kinh tế đặc biệt là về quản trị từ cơ bản cho tới chuyên sâu bao gồm: Quản trị chiến lược, Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị dự án, Quản trị doanh nghiệp…. Song song với các khối kiến thức về chuyên ngành kinh tế và quản trị, bạn cũng sẽ được học về tư duy hệ thống, kỹ năng đàm phán, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, kỹ năng quản trị và điều hành doanh nghiệp…

    🎗️Giấy chứng nhận kiểm định AUN (mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á) chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh.

»» Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có đủ năng lực để khởi nghiệp và/hoặc làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; đảm đương tốt công việc của cán bộ, nhân viên tại các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các doanh nhân hoặc các nhà quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp.
» Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh cũng có thể làm việc tại các bộ, sở, ban, ngành và các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các tổ chức tư vấn về quản trị kinh doanh; có thể đảm đương tốt các công việc: tư vấn viên, trợ lý phân tích, tư vấn hoạch định và xây dựng chính sách phát triển hoạt động kinh doanh của một địa phương, khu vực. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức kinh tế – xã hội.
»  Bên cạnh đó, sau khi học ngành này, bạn có thể học thêm các khóa nghiệp vụ để làm việc trong lĩnh vực kế toán, ngân hàng.

🎗️ 🎗️ Khoa Quản trị kinh doanh hướng đến đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Ngành Marketing (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Kế toán (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Tài chính – Ngân hàng (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Kinh doanh quốc tế (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Kinh tế (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Kinh tế đầu tư (Tháng Một 20, 2023)Liên hệ qua Zalo