Ngành Kinh doanh quốc tế

Vị trí việc làm và Cơ hội nghề nghiệp

 • Doanh nghiệp, Công ty, Tập đoàn, Văn phòng đại diện, Doanh nghiệp nước ngoài: Nhân viên và cán bộ phòng kinh doanh, chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên viên xuất nhập khẩu, kinh doanh forwarder, logistics, chuyên viên Marketing quốc tế, quản lý phân phối, chuyên viên quản trị chuỗi cung ứng, đại diện bán hàng,…Khi thăng tiến sẽ trở thành nhà quản lý/giám đốc kinh doanh, giám đốc sản phẩm tại các công ty, tập đoàn.
 • Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm: Nhân viên, Cán bộ phòng thanh toán quốc tế, phòng kinh doanh trong các ngân hàng thương mại,…
 • Sở, ban, ngành: Chuyên viên các Sở, Ban, Ngành của nhà nước có liên quan đến hoạt động thương mại, hợp tác quốc tế,…chuyên viên xúc tiến thương mại, chuyên viên tư vấn kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế,…
 • Trường đại học và cở sở giáo dục: Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo như Cao đẳng, Đại học,…
 • Tổ chức quốc tế: Chuyên viên các tổ chức chính phủ và phi chính phủ như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF),…

Đội ngũ giảng viên

          Đội ngũ giảng viên của chuyên ngành gồm 02 Phó Giáo sư, 04 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh và 02 Thạc sĩ. Trong đó, 92% giảng viên được đào tạo từ các nước phát triển (Mỹ, Đức, Anh, Hàn Quốc,…), 50% giảng viên của Bộ môn được đào tạo sau đại học hoàn toàn tại nước ngoài.

Một số môn học tiêu biểu

 • Môi trường Kinh doanh Quốc tế
 • Chiếc lược kinh doanh toàn cầu
 • Nghiệp vụ Hải quan
 • Nghiệp vụ Ngoại thương
 • Thư tín Thương mại Quốc tế
 • Giao dịch Thương mại Quốc tế
 • Marketing số và Truyền thông xã hội
 • Logistics
 • Đàm phán trong Kinh doanh Quốc tế
 • Phân tích dự án Kinh doanh Quốc tế
 • Nghiên cứu đầu tư tại thị trường quốc tế
 • Đấu thầu quốc tế

Các Bài Viết Cùng Thể Loại