Ngành Kế toán

Ngành Kế toán bao gồm các chuyên ngành (chương trình):

Kế toán Tổng hợp
Kế toán Doanh nghiệp
Kể toán Kiểm toán

Cử nhân ngành Kế toán có kiến thức cơ bản về kinh tế – quản lí – kinh doanh, có kiến thức toàn diện về kế toán và kiểm toán, sẵn sàng đảm nhiệm tốt công tác kế toán, kiểm toán trong mọi loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng, các đơn vị hành chính sự nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước, có khả năng sử dụng được tiếng Anh và Tin học. Có đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích ứng cao với sự thay đổi của môi trường công tác.

Cơ hội việc làm

  • Kế toán tổng hợp, kế toán các phần hành trong phòng kế toán – tài chính của các đơn vị.
  • Trợ lí kiểm toán .
  • Chuyên viên kiểm toán nội bộ, kiểm soát viên, thanh tra viên, kế toán viên trong các cơ quan.
  • Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, kiểm toán trong các trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh.
  • Kế toán trưởng, chuyên viên phụ trách công tác kế toán – tài chính trong các đơn vị; chuyên viên trong các cơ quan quản lí hoạt động kế toán, kiểm toán của Nhà nước.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có Khả năng học tập, tự học tập để nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn. Học tập để lấy các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao hơn.

Thanks everybody for helping me improve
xvideos-v so make sure friends

Having a Cleaner Car With a Mud Flap Set
citybbq This is the season for Fashion Boots

5 Birds With Abilities That Put Superheroes to Shame
Sex Videos knights in battle of the existing republic

but does anyone else think wearing your pants like this looks silly
xvideos learning to make a collection on the topic of polyvore

Theme Layout Are Crucial For Restaurant Business Success
fluoshoes style trends on the traditional luau

Putting Together a Valentine’s Gift Basket
citybbq Barbara Boxer and Dianne Feinstein

How to Become a Merchandising Analyst
top1xxx or non taper

Các Bài Viết Cùng Thể Loại


Phản hồi của bạn