Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2019”

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 269/KH-ĐHKT&QTKD-TVSV
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 8 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2019”

Căn cứ các công văn và thông báo tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên cũng như nhu cầu về việc cung ứng việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp; Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Kinh tế & QTKD dự kiến tổ chức chương trình “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2019” dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp, sinh viên Khoá 12 sắp tốt nghiệp cùng toàn thể sinh viên Nhà trường và các cá nhân có quan tâm.

Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 14/5/2019 đến ngày 17/5/2019.

Địa điểm: Giảng đường GK1.

I. MỤC ĐÍCH

Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được tư vấn về các kỹ năng cần thiết khi đi phỏng vấn xin việc, tìm kiếm việc làm cũng như phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

II. CÁCH THỨC TỔ CHỨC

1. Về phía Nhà trường:

– Cung cấp thông tin, thông báo tuyển dụng của các, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tới các Khoa chuyên môn và tới sinh viên, đồng thời đăng tải lên Website Nhà trường, đăng tải lên Fanpage của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV, các Fanpage của sinh viên toàn trường.

– Soạn thảo các công văn, kế hoạch tổ chức, thư mời tới doanh nghiệp.

– Tổ chức các cuộc họp: họp Ban tổ chức và họp tổng kết rút kinh nghiệm.

– Sắp xếp các phòng phỏng vấn tuyển dụng cho các công ty, doanh nghiệp đăng ký phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại nhà trường.

– Duy trì tốt mối liên hệ với các doanh nghiệp để thường xuyên tổ chức các chương trình tuyển dụng việc làm cho sinh viên.

2. Về phía các doanh nghiệp tới tham gia:

– Cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, địa chỉ, số điện thoại của đơn vị, các băng zôn, khẩu hiệu và kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2019 cho Nhà trường (trước ngày tổ chức phỏng vấn tuyển dụng 1 tuần).

– Xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc phỏng vấn tuyển dụng sinh viên tại Nhà trường.

– Sau khi chương trình kết thúc chương trình phỏng vấn tuyển dụng 01 tháng: cung cấp đầy đủ thông tin, danh sách tham gia phỏng vấn, danh sách trúng truyển và mức lương sẽ được hưởng của các ứng viên trúng tuyển sau khi tham gia chương trình phỏng vấn; đồng thời đánh giá về chất lượng sinh viên nhà trường sau khi đã trở thành nhân viên của đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Công tác HSSV:

– Là đơn vị chính phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ SV để tổ chức chương trình.

– Cử cán bộ tham gia công tác phục vụ, bảo vệ an ninh, trông giữ xe, chụp ảnh và viết bài đăng tải website.

– Đảm bảo tốt công tác thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết cho chương trình.

2. Trung tâm Thông tin – Thư viện:

– Phối hợp với Phòng Công tác HSSV đăng tải các thông tin của doanh nghiệp và thông tin toàn bộ chương trình.

3. Phòng Quản trị – Phục vụ:

– Bố trí địa điểm tổ chức chương trình.

– Chuẩn bị các phòng học để tổ chức phỏng vấn, chuẩn bị phông chiếu và máy chiếu sẵn có trong phòng học.

– Cử cán bộ phục vụ âm thanh, máy chiếu, đường điện khi tổ chức các buổi phỏng vấn tuyển dụng.

4. Các Khoa chuyên môn:

– Thông báo tới toàn thể các Cố vấn học tập, trợ lý quản lý HSSV.

– Thông báo tới toàn thể sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và những sinh viên có quan tâm tham dự các đợt phỏng vấn của nhà tuyển dụng.

IV. KINH PHÍ

Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch về việc tổ chức chương trình “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2019” của nhà trường, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện để chương trình được diễn ra thành công.

Nơi nhận:  
– BGH (b/c);
– Phòng Công tác HSSV (t/h);
  – Trung tâm TT – TV (p/h);
– Phòng Quản trị  – Phục vụ (p/h);  
– Các khoa chuyên môn (p/h, t/h);
  – Đăng tải website;  
– Niêm yết các bảng tin;
  – Lưu VT, TVSV.
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG        PGS. TS. Trần Nhuận Kiên

Các Bài Viết Cùng Thể LoạiLiên hệ qua Zalo