HƯỚNG DẪN SINH VIÊN K17 XEM LỊCH HỌC CÁ NHÂN

Sau khi có mã sinh viên hoàn chỉnh, sinh viên đăng nhập vào hệ thống IU theo hướng dẫn sau để lấy lịch học cá nhân.
Mã sinh viên tra cứu tại đây: https://bitly.com.vn/V11jV

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống theo địa chỉ http://dangkyhoc.tueba.edu.vn/

Tài khoản: Nhập mã sinh viên. VD: DTE2053403010191
Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập lần đầu là ngày sinh của sinh viên định dạng dd/mm/yyyy. VD: 02/02/2002
=> Nhấn nút đăng nhập

Cập nhật hồ sơ sinh viên tại đây

Bước 2: Chọn nút “Trang chủ” để hiển thị các thông tin chú ý

Trang chủ của hệ thống

Sinh viên có thể thay đổi mật khẩu và xem các chức năng khác tại đây

Bước 3: Chọn menu “Đăng ký học”

Chọn “Kết quả đăng ký học” để hiển thị lịch học

Lịch học của sinh viên K17
Sinh viên K17 bắt đầu lịch học văn hóa chính thức từ ngày 28/9/2020. Những sinh viên nào chưa đăng nhập được hệ thống vui lòng liên hệ với Phòng Công tác HSSV (P.109, cô Thúy: 0915.207.727) hoặc Phòng Đào tạo (P.304, cô Hương: 0983.240.884) để được hướng dẫn.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại


Phản hồi của bạn