tuyen sinh dai hoc kinh te va quan tri kinh doanh thai nguyen

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học trẻ (EYRC)

Tập trung hướng dẫn sinh viên phương pháp nghiên cứu khoa học. EQUIPMENT 10 M CLB có sự tham gia của cả sinh viên và giáo viên để hỗ trợ tốt nhất trong công tác nghiên cứu các đề tài khoa học cũng như dự thi tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học trên cả nước.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại


Phản hồi của bạn