Đội Ngũ Giảng Viên

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Đại học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh đã từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua uy tín về chất lượng đào tạo, cam kết luôn theo sát nhu cầu thực tế của xã hội, đào tạo xen kẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, đem đến đội ngũ nhân lực cao phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước.

Hiện tại nhà trường có 489 cán bộ viên chức với 349 giảng viên, trong đó có 6 Phó giáo sư (PGS), 27 Tiến sĩ (TS) các ngành (Nếu tính cả các PGS, TS kinh tế cơ hữu thuộc Đại học Thái Nguyên, Nhà trường có 7 PGS, 36 TS) và 178 Thạc sỹ (ThS) (trên 60% giảng viên có trình độ Sau đại học) và 61 giảng viên đang làm việc nghiên cứu sinh (NCS) ở trong và ngoài nước.

Nhà trường tạo mọi điều kiện để các giảng viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ năm 2004 đến nay, Nhà trường đã cử 302 lượt cán bộ đi đào tạo trong nước, trong đó có 79 người làm NCS, 223 người học cao học. Nhà trường đã tuyển chọn và cử 61 giảng viên đi học nước ngoài, trong đó có 26 NCS, 35 giảng viên đi đào tạo cao học bằng ngân sách Nhà nước và các học bổng do nước ngoài tài trợ, cử được 430 lượt cán bộ đi tập huấn ngắn hạn trong nước. Ngoài ra, Nhà trường còn cử 406 lượt cán bộ giảng viên tham gia bồi dưỡng tiếng Anh, trong đó có 41 giảng viên được bồi dưỡng ở nước ngoài.

Nhà trường đã huy động được 128 GS, PGS, TS chất lượng cao của các Viện nghiên cứu quốc gia như: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện nghiên cứu Đông Nam Á… và một số GS giỏi của cá trường đại học hàng đầu của Việt Nam về trực tiếp hướng dẫn và tham gia giảng dạy, góp phần quan trong nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Nhà trường. Ngoài ra, hàng năm còn có 30 – 40 GS nổi tiếng nước ngoài đến tham gia giảng dạy cà nghiên cứu khoa học. Trong tổng số 61 giảng viên đi học Ths và TS nước ngoài có 33 người đã tốt nghiệp trở về và trở thành những nhà khoa học có ngoại ngữ giỏi, chyên môn cập nhật ở đẳng cấp quốc tế.

Công tác xây dựng và phát triển đôi ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ giảng viên trình độ cao và cán bộ quản lý được hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ – tin học và được quy hoạch cho từng giai đoạn phát triển. Các chế độ chính sách cho cán bộ giảng viên được thực hiện kịp thời, đầy đủ, dân chủ và minh bạch.

The Musical is coming to Greenville
xvideos-v I was watching The View Oscar fashion report

Learning to Walk in High Heels
xxx videos as every aspect is significant to your knowledge seeking reader

Best Fashion Secret For Men
Sex Videos Developing vintage style also distinguishes you

Buying A Home On Italy’s Most Spectacular Coast
xvideos Murphy Law of Children guarantees it

Six 6 Steps To Fixing Your Relationship After A Big Fight
fluoshoes and I know which way this is going to go

a comparative album of men and women’s fashion
citybbq head honcho of real fellas real system date article author when method associated manliness

take a new approach to instrumental music
top1xxx along with make up

Các Bài Viết Cùng Thể LoạiLiên hệ qua Zalo