Thống kê hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2019

Chọn Ngành học

Nhập họ và tên để tìm kiếm

Nhấn vào tên để xem chi tiết.

Chọn STT Mã Phiếu Họ Tên Ngày Sinh Giới tính Ngành ĐK 1 Ngành ĐK 2 Tổng điểm ngành 1 (cộng ƯT) Tổng điểm ngành 2 (cộng ƯT) Ngày nộp đơn
451 740 Bùi Thị Diệu Ly 26/2/1998 Nữ Tài chính - Ngân hàng 21.15 0 2019-05-29 17:23:04
452 739 LƯƠNG THU HUYỀN 26/08/2001 Nữ Luật kinh tế 22.25 0 2019-05-25 06:04:58
453 738 Lý thị ngân 21/2/2000 Nữ Kinh tế phát triển 23.85 0 2019-05-24 03:42:21
454 737 Hoàng Hải Ly 7/1/2001 Nữ Quản trị Kinh doanh 24.35 0 2019-05-23 05:19:41
455 736 Lò Thị Tiên 10/6/2000 Nữ Kế toán Kinh tế 22.75 22.75 2019-05-22 04:58:08
456 735 Nguyễn Vũ Dũng 26/10/2001 Nam Kinh tế Luật kinh tế 25.65 26.35 2019-05-21 06:53:29
457 734 Hoàng Thuỳ Dung 26/3/2000 Nữ Tài chính - Ngân hàng 25.25 0 2019-05-20 01:52:02
458 733 Nguyễn Đình Tú 23/10/2001 Nam Luật kinh tế Kinh tế phát triển 24.75 24.75 2019-05-20 00:58:17
459 732 Đào Thị Trà Giang 4/11/2001 Nữ Tài chính - Ngân hàng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.75 21.75 2019-05-18 14:23:12
460 731 Đàm Mai Anh 01/09/2000 Nữ Quản trị Kinh doanh Tài chính - Ngân hàng 23.85 23.85 2019-05-17 01:09:17
461 730 Hoàng Thị Ngọc Châu 09/02/2000 Nữ Kế toán 25.55 0 2019-05-16 17:15:59
462 729 Ma Khánh Vân 25/10/2000 Nữ Kế toán 27.85 0 2019-05-15 07:13:01
463 727 Trần Thị Huệ 24/02/2001 Nữ Luật kinh tế Tài chính - Ngân hàng 25.65 25.65 2019-05-15 02:50:11
464 725 Lục Tô Hữu 06/10/2000 Nam Quản trị Kinh doanh Marketing 19.65 21.75 2019-05-09 12:18:05
465 724 Triệu Văn Toàn 11/11/2000 Nam Quản trị Kinh doanh 21.75 0 2019-05-08 15:00:40
466 722 Trần Thị Hằng 16/04/2000 Nữ Marketing Quản lý công 23.75 23.95 2019-04-26 22:33:28
467 721 Nông Đức Trung 19/03/1996 Nam Kế toán 24.05 0 2019-04-23 23:36:53
468 720 Hoàng Văn Máy 23/4/2000 Nam Luật kinh tế 24.65 0 2019-04-22 20:03:20
469 719 Dương triệu phương nam 19/10/1998 Nam Quản trị Kinh doanh Kinh tế đầu tư 17.85 17.85 2019-04-22 19:58:30
470 718 Trương Tuấn Minh 08/09/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.95 0 2019-04-22 17:56:48
471 715 LÊ MINH DIỆU 31-01-2000 Nam Quản trị Kinh doanh Kinh tế 28.05 28.05 2019-03-08 18:41:10
472 713 Trương Đức Công 20/07/1998 Nam Kế toán 25.75 0 2019-03-07 15:29:59
473 709 Nông thị phượng 7/9/2000 Nữ Kế toán Kinh tế 22.75 22.75 2019-03-04 16:01:17
1 8 9 10