Thống kê hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2021

Chọn Ngành học

Nhập họ và tên để tìm kiếm

Nhấn vào tên để xem chi tiết.

Chọn STT Mã Phiếu Họ Tên Ngày Sinh Giới tính Ngành ĐK 1 Ngành ĐK 2 Tổng điểm ngành 1 (cộng ƯT) Tổng điểm ngành 2 (cộng ƯT) Ngày nộp đơn
1 2098 Nguyễn Thị Lan Anh 08/08/2002 Nữ Luật kinh tế 25.05 0 2021-02-25 08:36:50