Thống kê hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2020

Chọn Ngành học

Nhập họ và tên để tìm kiếm

Nhấn vào tên để xem chi tiết.

Chọn STT Mã Phiếu Họ Tên Ngày Sinh Giới tính Ngành ĐK 1 Ngành ĐK 2 Tổng điểm ngành 1 (cộng ƯT) Tổng điểm ngành 2 (cộng ƯT) Ngày nộp đơn
1 2096 0 0 2020-11-09 09:34:58
2 2095 Đàm Thị Hải Hà 22/12/2002 Nữ Kế toán 21.75 0 2020-11-01 13:39:07
3 2094 Trảo Thị Hải Yến 28/11/2001 Nữ Luật kinh tế Tài chính - Ngân hàng 24.75 24.75 2020-10-18 07:33:06
4 2093 Nguyễn Thị Tường 26/05/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Kế toán 26.25 25.45 2020-10-16 09:27:46
5 2092 Lưu Thị Trang 11/04/2002 Nữ Quản trị Kinh doanh Tài chính - Ngân hàng 24.75 24.45 2020-10-16 07:24:06
6 2091 Ngô Hải Anh 14/1/2002 Nữ Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao Quản trị Kinh doanh 24.4 21.6 2020-10-16 07:18:04
7 2090 Dương Huyền Trang 28/02/2002 Nữ Kinh doanh quốc tế 25.5 0 2020-10-16 06:14:23
8 2089 Lý thị nhung 1/4/2002 Nữ Marketing Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 32.75 32.75 2020-10-13 07:07:10
9 2088 Nguyễn thị hà 6/12/2001 Nữ Quản trị Kinh doanh Kế toán 24.25 24.25 2020-10-11 11:40:33
10 2087 Trần Thị Hoa 7/3/2002 Nữ Quản trị Kinh doanh 22.25 0 2020-10-11 10:44:13
11 2086 LY HỮU ĐỨC 13/12/2002 Nam Tài chính - Ngân hàng Marketing 30.75 30.75 2020-10-10 14:43:17
12 2085 Ngô Quang Nghiệp 7/9/2002 Nam Quản trị Kinh doanh Kinh tế 23.2 23.2 2020-10-09 16:25:36
13 2084 Triệu Thị Diệu 10/01/2001 Nữ Quản trị Kinh doanh 23.35 0 2020-10-09 15:19:44
14 2083 Hoàng Thanh Toàn 4/9/2002 Nam Tài chính - Ngân hàng Quản trị Kinh doanh 22.3 22.3 2020-10-09 12:30:17
15 2082 Vương Công Đoàn 26/3/2002 Nam Marketing Quản trị Kinh doanh 32.75 32.75 2020-10-09 10:39:26
16 2081 Đinh Thị Hiền 29/08/2002 Nữ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Tài chính - Ngân hàng 24 24 2020-10-09 10:24:17
17 2080 Phạm Thuỳ Trang 09/10/2002 Nữ Tài chính - Ngân hàng 19.75 0 2020-10-09 07:27:00
18 2079 Nguyễn Mạnh Tùng 12/2/2002 Nam Kinh tế 2.75 0 2020-10-09 07:24:52
19 2078 Bùi Phương Thảo 28/1/2002 Nữ Kinh tế phát triển Kinh tế đầu tư 25.25 25.25 2020-10-08 00:41:24
20 2077 Trần phương thảo 08/12/2002 Nữ Kế toán 25.05 25.05 2020-10-07 22:24:57
21 2076 Nguyễn Thùy Dung 8/8/2002 Nữ Tài chính - Ngân hàng Kế toán 26.85 26.25 2020-10-07 12:30:30
22 2075 Bùi Thị Như Quỳnh 01/03/2002 Nữ Marketing Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao 24.7 25.5 2020-10-07 10:51:25
23 2074 Đào Thị Thoa 19/04/2002 Nữ Kế toán 24.65 0 2020-10-07 10:02:21
24 2073 Nông Thị Trang 13/7/2002 Nữ Quản trị Kinh doanh 25.75 0 2020-10-07 09:45:06
25 2072 Nguyễn thanh hiền 17/04/2002 Nữ Quản trị Kinh doanh Marketing 23.35 23.35 2020-10-07 08:22:05
26 2071 Đào Thị Thoa 19/04/2002 Nữ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 24.65 0 2020-10-07 06:48:48
27 2070 Nguyễn Kiều Trang 21/5/2002 Nữ Kinh doanh quốc tế Kế toán 23.75 23.75 2020-10-07 04:15:58
28 2069 Đồng Thị Tú Anh 8/6/2002 Nữ Marketing 21.5 0 2020-10-07 02:31:54
29 2068 Nông Thị Trang 25/05/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 29.15 0 2020-10-07 02:15:58
30 2067 Lưu Thị Thu Quỳnh 21/12/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao 23.15 23.15 2020-10-07 01:43:37
31 2066 Nguyễn Thị Lan 18/04/2002 Nữ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 24.25 0 2020-10-07 00:50:13
32 2065 TRIỆU THỊ TÂM 17/1/2002 Nữ Luật kinh tế 25.85 0 2020-10-07 00:49:48
33 2064 Nguyễn Huyền Trang 27/12/2001 Nữ Luật kinh tế Marketing 24.25 23.75 2020-10-06 15:56:45
34 2063 Nguyễn Thị Lệ 26/5/2001 Nữ Kinh doanh quốc tế 24.15 0 2020-10-06 13:47:09
35 2062 Lã Đức Lương 23/3/2002 Nam Quản trị Kinh doanh 20.4 0 2020-10-06 13:11:14
36 2061 Lò Thị Ngọc Thinh 25/05/2003 Nữ Kế toán 22.7 0 2020-10-06 13:00:54
37 2060 Lục xuân thuỷ 23/8/2002 Nam Quản trị Kinh doanh 21.55 0 2020-10-06 12:10:09
38 2059 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/02/2002 Nữ Marketing 25.05 0 2020-10-06 09:48:15
39 2058 Nguyễn Thị Phương Trang 29/08/2002 Nữ Kinh doanh quốc tế Kinh tế đầu tư 24.65 24.65 2020-10-06 09:35:23
40 2057 Trần Thị Thùy 15/05/2002 Nữ Marketing Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.65 24.65 2020-10-06 08:55:54
41 2056 Dương Thị Vân Anh 6/1/2002 Nữ Kế toán 21.95 0 2020-10-06 08:52:54
42 2055 Nguyễn Thị Minh Thư 03/12/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị Kinh doanh 23.25 23.25 2020-10-06 06:46:16
43 2054 Nông dương hồng nhung 18012002 Nữ Luật kinh tế Kế toán 24.25 24.25 2020-10-06 06:10:53
44 2053 Hoàng Trọng Trường 11/8/2002 Nam Kế toán Kinh doanh quốc tế 25.65 25.65 2020-10-06 06:02:53
45 2052 Hoàng Thị Thanh Huyền 20/1/2002 Nữ Luật kinh tế 27.65 0 2020-10-06 05:50:48
46 2051 Nguyễn Ngọc Đức 21/6/2002 Nam Kế toán 24.05 0 2020-10-06 05:31:30
47 2049 Nguyễn Hồng Hà 7/12/2002 Nữ Kinh tế Kinh tế phát triển 23.6 23.6 2020-10-06 04:56:19
48 2048 Nguyễn Quỳnh Mai 14/1/2002 Nữ Tài chính - Ngân hàng 25.85 0 2020-10-06 04:29:31
49 2047 Trần Thị Thu Trang 03/04/2002 Nữ Quản trị Kinh doanh 23.45 0 2020-10-06 03:42:11
50 2046 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 29/10/2002 Nữ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Marketing 23.15 23.15 2020-10-06 03:25:14
1 2 3 17