Thống kê hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2023

Chọn Ngành học

Nhập CCCD hoặc họ và tên để tìm kiếm

Nhấn vào tên để xem chi tiết.

Chọn STT Mã hồ sơ Họ Tên Ngày Sinh Giới tính Ngành ĐK 1 Tổng điểm ngành 1 (cộng ƯT) Ngày nộp đơn Ghi chú
1 3642 Nguyễn Văn Long 09/10/1999 Nam Luật kinh tế 19.75 2023-10-02 11:08:42
2 3641 Tẩn Lao Tả 21/06/2005 Nam Kinh tế 22.75 2023-10-01 20:39:26
3 3640 Phùng Thị Thanh 06/09/2005 Nữ Kế toán 27.66 2023-09-30 16:30:39
4 3639 Dương văn đức 07/01/2004 Nam Marketing 17.35 2023-09-27 13:32:02
5 3638 Nguyễn Hồng Hải 09/11/2004 Nữ Kinh tế đầu tư 20.45 2023-09-27 11:54:31
6 3637 Hà Minh Đăng 22/08/2005 Nam Luật kinh tế 22.25 2023-09-26 23:23:09 Điểm thi
7 3636 Trần Văn Tùng 26/11/2000 Nam Kế toán 22.85 2023-09-26 21:47:13
8 3635 Trần Đức Ngọc 05/11/2000 Nam Kế toán 21.55 2023-09-26 21:17:38
9 3634 Lê Quỳnh Lan 27/07/2005 Nữ Luật kinh tế 22.7 2023-09-26 15:00:52
10 3633 Vy Thị Huyền Thương 10/3/2005 Nữ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 25.1 2023-09-26 07:52:04
11 3631 Tạ Thu Huyền 02/12/2005 Nữ Luật kinh tế 25 2023-09-24 21:16:16 Điểm thi
12 3629 Phan hữu phát 07/09/2005 Nam Luật kinh tế 27.75 2023-09-23 22:30:26 Điểm thi
13 3628 Nguyễn Văn Khải 16/12/2000 Nam Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 21.45 2023-09-22 16:37:24
14 3626 Phạm Minh Triệu 09/01/2003 Nam Marketing 24.15 2023-09-22 14:09:12
15 3625 Nguyễn Đức Anh 08/01/2004 Nam Quản trị kinh doanh 20.95 2023-09-21 17:17:39
16 3624 Nguyễn Hồng Ngọc 05/01/2005 Nữ Tài chính - Ngân hàng 22.2 2023-09-18 22:09:42
17 3623 TRIỆU VĂN TRƯỜNG 09/04/2001 Nam Luật kinh tế 28.5 2023-09-18 10:39:08 Điểm thi
18 3621 Lê Quỳnh Anh 06/08/2005 Nữ Kinh tế 23.5 2023-09-14 23:24:47 Điểm thi
19 3620 Nông Thị Hoài Thương 15/09/2005 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26.75 2023-09-14 21:30:13 Điểm thi
20 3619 Vũ Thị Vân Anh 02/08/2005 Nữ Quản trị kinh doanh 20.55 2023-09-14 11:36:54
21 3618 Nguyễn Minh Tuấn 05/07/2005 Nam Luật kinh tế 20.35 2023-09-13 22:12:37
22 3617 Dương Thị Minh Ngọc 04/05/2005 Nữ Kinh tế 21.85 2023-09-12 20:09:53
23 3616 PHẠM THỊ THU HOÀ 14/1/2005 Nữ Kế toán 24.88 2023-09-12 10:55:46
24 3615 Đặng Thanh Thảo 09/04/2005 Nữ Luật kinh tế 24.25 2023-09-12 08:01:51 Điểm thi
25 3614 Nguyễn Thị Minh 22/06/2005 Nữ Kinh tế 23.05 2023-09-12 07:23:37 Điểm thi
26 3613 Le thi hien trang 07/02/2005 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.75 2023-09-12 07:12:51 Điểm thi
27 3612 Phạm Quang Khải 11/12/2005 Nam Kế toán 22.25 2023-09-11 15:30:42 Điểm thi
28 3611 Hoàng Công Đoàn 09/09/2005 Nam Kế toán 25.15 2023-09-11 13:57:49
29 3610 Đinh Công Cường 25/01/2005 Nam Luật kinh tế 21.5 2023-09-11 10:04:12 Điểm thi
30 3609 Tạ Việt Quang Khải 25/06/2005 Nam Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24.03 2023-09-10 21:41:15
31 3608 Ma Thị Duyên 01/02/2004 Nữ Tài chính - Ngân hàng 24.25 2023-09-10 20:01:11
32 3607 Hoàng Thị Na 28/12/2005 Nữ Kế toán 24.15 2023-09-09 21:15:31
33 3606 Hoàng Thanh Dịu 28/08/2005 Nữ Kế toán 22.05 2023-09-09 15:01:34
34 3605 Dương Thị Huệ 10/9/2004 Nữ Quản trị kinh doanh 24.59 2023-09-09 13:14:51
35 3604 Nguyễn Phạm Thu Uyên 10/05/2005 Nữ Luật kinh tế 21.4 2023-09-08 23:07:37 Điểm thi
36 3603 Nguyễn Thị Khánh Dương 18/03/2005 Nữ Kế toán 24.21 2023-09-08 17:47:15
37 3602 Lê Trọng Đạt 26/09/2005 Nam Quản trị kinh doanh 18.45 2023-09-08 12:50:04
38 3601 Lê Thu Phuong 11/05/2005 Nữ Kế toán 25.67 2023-09-08 09:12:10
39 3600 Trần Hữu Duy Bảo 27/08/2005 Nam Kế toán 17.7 2023-09-07 16:40:09
40 3599 Nguyễn Thị Vy 20/10/2005 Nữ Kế toán 26.07 2023-09-07 11:22:44
41 3598 Nguyễn Thị Hoài 30/092005 Nữ Quản trị kinh doanh 22.9 2023-09-07 10:14:09
42 3597 Nông Anh Tú 23/10/2005 Nam Marketing 19.7 2023-09-07 08:57:11 Điểm thi
43 3596 Lưu Tiến Nghĩa 30/07/2005 Nam Luật kinh tế 23 2023-09-06 15:45:04 Điểm thi
44 3595 Chang Phu Po 08/03/2004 Nam Luật kinh tế 26.75 2023-09-05 22:33:28 Điểm thi
45 3594 Đặng Thị Hiền 12/05/2004 Nữ Kinh tế phát triển 21.55 2023-09-05 21:36:00
46 3593 Nông Thị Như 19/06/2005 Nữ Kế toán 25.25 2023-09-05 16:16:43
47 3592 Đỗ Quang Huy 15/11/2005 Nam Luật kinh tế 21.5 2023-09-05 15:38:51 Điểm thi
48 3591 Nguyễn Thị Thu Huyền 15/12/2005 Nữ Quản trị kinh doanh 16.4 2023-09-05 15:32:46 Điểm thi
49 3590 Phạm Quỳnh Anh 10/10/2005 Nữ Quản trị kinh doanh 25.05 2023-09-05 09:34:26 Điểm thi
50 3589 Lưu Văn Lộc 01/11/2005 Nam Quản trị kinh doanh 24.59 2023-09-04 22:40:37
51 3588 Nguyễn Đỗ Gia Khuê 30/06/2005 Nam Kế toán 22.1 2023-09-04 21:56:14 Điểm thi
52 3587 Nguyễn Thị Hằng 22/09/2005 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.3 2023-09-04 18:39:46 Điểm thi
53 3586 Hoàng Đào Hà Dương 08/12/2005 Nữ Marketing 23.65 2023-09-04 07:07:48
54 3585 Hồ Thị Hòa 04/10/2005 Nữ Quản trị kinh doanh 24.21 2023-09-03 23:30:50
55 3584 Nông thị quỳnh trâm 20/05/2005 Nữ Kinh tế 21.35 2023-09-03 14:07:40
56 3583 Nguyễn Ngọc Đan Lê 25/11/2005 Nữ Kế toán 22.15 2023-09-03 11:53:54
57 3582 Nguyễn Thị Thu Uyên 28/12/2005 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.45 2023-09-03 09:21:34
58 3581 Hoàng Anh Nhi 09/04/2005 Nữ Kinh tế 23.25 2023-09-02 17:31:09
59 3580 Nguyễn thị thu hoài 25/11/2002 Nữ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 22.9 2023-09-02 07:58:33
60 3579 Hoàng Thị Thu Hoài 02/08/2005 Nữ Tài chính - Ngân hàng 24.15 2023-09-01 23:06:59 Điểm thi
61 3578 Dương Thị Ngọc 10/11/2005 Nữ Kinh tế 26.4 2023-09-01 22:30:44 Điểm thi
62 3577 Nguyễn Thị Như 25/12/2005 Nữ Kế toán 24.15 2023-09-01 20:17:55
63 3576 Quách Thị Thu Hiền 23/01/2005 Nữ Quản trị kinh doanh 26.4 2023-09-01 13:08:17 Điểm thi
64 3575 Đồng Văn Hoà 06/01/2005 Nam Quản trị kinh doanh 22.55 2023-09-01 12:52:02
65 3574 HOÀNG THỊ THANH LOAN 30/06/2005 Nữ Kế toán 24.55 2023-09-01 11:45:51
66 3573 Đinh Hứa Thảo 03-02-2005 Nữ Luật kinh tế 23.25 2023-09-01 08:30:59 Điểm thi
67 3572 Đào Mạnh Hưng 03/08/2005 Nam Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 21.65 2023-09-01 07:52:42
68 3571 LÊ THỊ NGÀ 29/03/2004 Nữ Quản trị kinh doanh 23.81 2023-08-31 23:19:10
69 3570 Nông Quỳnh Anh 05/08/2005 Nữ Tài chính - Ngân hàng 24.65 2023-08-31 21:40:10
70 3569 Nguyễn Phương Linh 10/05/2004 Nữ Kinh doanh quốc tế 25.68 2023-08-31 16:26:50
71 3568 Nguyễn Đình Tân 23/01/2005 Nam Kinh doanh quốc tế 20.85 2023-08-31 13:54:06 Điểm thi
72 3567 Nguyễn Thùy Dương 14/09/2005 Nữ Quản trị kinh doanh 24.75 2023-08-31 10:08:04
73 3566 LỆNH ANH TUÂN 27/9/2005 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.15 2023-08-31 04:24:23
74 3565 Mễ Thị Thu 24/12/2005 Nữ Kế toán 21.05 2023-08-30 21:24:37 Điểm thi
75 3564 Mai Xuân Giang 14/03/2005 Nữ Kế toán 23.43 2023-08-30 19:16:48
76 3563 Trần Văn Đạt 01/09/2005 Nam Quản trị kinh doanh 23.05 2023-08-30 14:07:54 Điểm thi
77 3562 Phạm Văn Hải Đăng 11/12/2005 Nam Luật kinh tế 27.95 2023-08-30 11:59:42
78 3559 Đàm Thị Lập Xuân 07/02/2005 Nữ Kế toán 27.4 2023-08-30 09:32:27
79 3558 Ngô Văn Hải 01/02/2005 Nam Marketing 23 2023-08-30 05:56:09
80 3557 Trần Tiến Nam 10/08/2005 Nam Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 23.8 2023-08-29 21:55:00 Điểm thi
81 3556 Bùi Hà Trang 15/07/2005 Nữ Quản trị kinh doanh (học bằng tiếng Anh) 23.15 2023-08-29 12:45:30 Điểm thi
82 3555 LƯƠNG THÙY DƯƠNG 09/09/2005 Nữ Kế toán 20.65 2023-08-29 10:04:57
83 3554 Lê Ngọc Linh 20/02/2005 Nữ Marketing 28.11 2023-08-29 09:32:45
84 3553 Trần Việt Hưng 04/04/2005 Nam Kinh tế 20.2 2023-08-29 00:08:56 Điểm thi
85 3552 Ngô Hồng Vân 17/05/2005 Nữ Quản trị kinh doanh 27.6 2023-08-28 20:38:28 Điểm thi
86 3551 Nguyễn Ngọc Quý 17/11/2002 Nam Kinh tế đầu tư 23.47 2023-08-28 15:58:26
87 3550 Nguyễn Hương Lan 15/02/2004 Nữ Marketing 26.22 2023-08-28 14:35:57
88 3549 Hoàng Thị Hồng 05/03/2005 Nữ Marketing 23.84 2023-08-28 08:33:06
89 3548 Khang A Sình 17/08/2005 Nam Luật kinh tế 23.45 2023-08-27 20:52:53
90 3547 Nguyễn Thuỳ Dịu 29/04/2005 Nữ Kinh doanh quốc tế 25.65 2023-08-27 17:38:47 Điểm thi
91 3546 Nguyễn Thị Phương Hoa 06/07/1998 Nữ Kinh tế phát triển 22.35 2023-08-27 10:54:44
92 3545 Triệu Thu Hảo 28/01/2005 Nữ Tài chính - Ngân hàng 24.95 2023-08-26 17:12:51
93 3544 Nguyễn Ngọc Anh 12/1/2005 Nữ Luật kinh tế 23 2023-08-26 09:42:23 Điểm thi
94 3543 Lê Thị Hồng Thoa 21/03/2001 Nữ Tài chính - Ngân hàng 26.94 2023-08-26 09:06:12
95 3542 Vi Nguyễn Diệu Quỳnh 15/07/2005 Nữ Kế toán 23.95 2023-08-26 06:30:44 Điểm thi
96 3541 Trịnh Thị Minh Ngọc 13/06/2005 Nữ Kế toán 22.35 2023-08-25 20:30:21 Điểm thi
97 3540 Nguyễn Hoàng Hà 27/10/2004 Nam Kinh tế 20.35 2023-08-25 17:43:49
98 3539 Trần Thị Ánh Duyên 25/12/2005 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.7 2023-08-25 17:34:25
99 3538 Nguyễn Bảo Thư 30/10/2005 Nữ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 25.55 2023-08-25 17:18:19 Điểm thi
100 3537 Ma Ngọc Châm 01/11/2005 Nữ Marketing 25.63 2023-08-25 17:16:04
1 2 3 35