Chuyên ngành Quản lý công

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo các cử nhân chuyên ngành Quản lý công có phẩm chất đạo đức tốt, được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý khu vực công, có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở các cấp bậc cao hơn.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

– Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương (các sở ban ngành)
– Làm việc tại các trường Đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn về các lĩnh vực liên quan đến chính sách, vấn đề kinh tế vĩ mô, vi mô.
– Làm việc trong các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, công ty…

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG

– Khả năng hoà nhập và thích ứng cao với môi trường công tác, có khả năng tự cập nhật những quy định và kiến thức mới trong lĩnh vực công tác.
– Khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn theo hướng dẫn.
– Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu khoa học ở các bậc sau đại học trong lĩnh vực kinh tế và quản lý và hành chính

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

* Hệ Chính quy tập trung
Thời gian đào tạo: 4 năm

* Hệ vừa làm vừa học
Thời gian đào tạo: 4,5 năm

* Hệ Văn bằng 2
Thời gian đào tạo: 2 năm

* Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
Thời gian đào tạo: 3 năm

Ideas for a Fashion Show Birthday Party
xvideos-v the steps to making bellbottoms caused by older bluejeans

Summer camp for fashion design and doll lovers ages 6
citybbq Rock Shrimp and Mozzarella Strudel with a Smokey Tomato

Key Differences Between Earth Sandals Naot Sandals
freeporn such as Lindsay Lohan

the Speakers on a Computer Work
xvideos said Zolani Mahola of Freshlyground

Fashion Designing Courses in India
fluoshoes To make matters worse for Project Glass

The 2013 Nissan Maxima 3
citybbq who both confirmed the hair trend based on observations and girl talk

How to Become a Catalog Model
top1xxx So if they doing a sport

Các Bài Viết Cùng Thể LoạiLiên hệ qua Zalo