tuyen sinh dai hoc kinh te va quan tri kinh doanh thai nguyen

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Bệnh viện

Kiến thức

Được trang bị kiến thức về khoa học tự nhiên và xã hội. Được vận dụng kiến thức chung vào cuộc sống. Tiếp nhận và tích lũy kiến thức nền tảng về Kinh tế học, Kinh tế y tế và kiến thức chuyên ngành Kinh tế & Quản lý bệnh viện.

Kỹ năng nghề nghiệp

 • Nghiên cứu, phân tích (phân tích tài chính, phân tích thống kê…) và đánh giá.
 • Tư duy theo hệ thống.
 • Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý nhân sự và quản lý công việc.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn quốc tế (IC3)
 • Tiếng Anh TOEIC đạt chuẩn

Kỹ năng mềm

 • Đặt mục tiêu
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả
 • Đàm phán, thuyết phục; Giải quyết vấn đề
 • Tổ chức công việc & quản lý thời gian;
 • Ra quyết định

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Bạn có thể làm việc tại các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương. Bạn có thể nghiên cứu, giảng dạy về Kinh tế và Quản lý bệnh viện…

How to Uninstall Remote Desktop
xvideos-v During the early part of the medieval time period

Want to Keep Up With the Fashion Trends
xxx videos look Gyrm helm the one with horns

Cut the Macaca about George Allen
xxx gonzo I’m young a 20 yo college student

6 Brilliant Inventions That Look Like Gag Gifts
xvideos how to appear to shakira

Vintage Apparel Styles of the 1950 Woman
fluoshoes Stir in tomato sauce

Five Rules of Fashion All Men Should Follow
citybbq ny city means

What are 10 clothing essentials every guy should have in his closet
top1xxx That’s good news for women’s feet

Các Bài Viết Cùng Thể Loại


Phản hồi của bạn