Chuyên ngành Kinh tế Đầu tư

Kiến Thức

Có kiến thức về khoa học cơ bản và vận dụng vào công việc, vào cuộc sống. Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Kinh tế đầu tư. Có khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào hoạt động đầu tư, lập và phân tích dự án, quản lý dự án đầu tư.

Kỹ năng nghề nghiệp

 • Nghiên cứu, phân tích (phân tích tài chính, phân tích thống kê…) và đánh giá.
 • Tư duy theo hệ thống.
 • Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý nhân sự và quản lý công việc.
 • Trình độ tin học đạt chuẩn quốc tế (IC3)
 • Tiếng Anh TOEIC đạt chuẩn

Kỹ năng mềm

 • Đặt mục tiêu
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả
 • Đàm phán, thuyết phục; Giải quyết vấn đề
 • Tổ chức công việc & quản lý thời gian;
 • Ra quyết định

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Bạn có thể là cán bộ quản lý đầu tư trong ngành Kế hoạch – Đầu tư: Bộ KH-ĐT, Sở KH-ĐT, Phòng KH-Tài chính.

Bạn có thể là cán bộ Phòng Kế hoạch-Đầu tư tại các doanh nghiệp trong nước, liên doanh, nước ngoài nhằm xây dựng , triển khai thực hiện và quản lý các dự án.

Bạn có thể là cán bộ Phòng Thẩm định Dự án ở các Ngân hàng thương mại nhằm tư vấn cho các chủ đầu tư về xây dựng dự án.

New York Office Vacancies Bottoming
xvideos-v textured belt with a sleek JL logo buckle of brushed steel

Summer Reading For Vintage Fashion Aficionados
citybbq Pop on a pair of earrings

Baby Gaga Lands Fashion Designer Gig
freeporn Ponte knit dress

SPEED RACER Pics and Trailer News
xvideos Once you have all the panels traced

How to Wear Women s Trainers and Sports Shoes
fluoshoes An ice pack snaps into the lid

The 40 Best Hair Growth Supplements
citybbq 6 dreadful aftermaths intended just video games complete with lucky being

5 ways for fashion lovers to give back
top1xxx Rather than pay a gym membership

Các Bài Viết Cùng Thể LoạiLiên hệ qua Zalo