Chương trình đào tạo chất lượng cao

Chương trình chất lượng cao là chương trình đào tạo trọng điểm của Nhà trường ngành đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và của Chính phủ gồm: Tài chính, Kế toán tổng hợp, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch và khách sạn

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Ngành Marketing (Tháng Năm 20, 2020)

Ngành Kinh doanh quốc tế (Tháng Năm 19, 2020)

Ngành Kinh tế đầu tư (Tháng Bảy 9, 2018)

Ngành Kinh tế phát triển (Tháng Bảy 9, 2018)

Ngành Kế toán (Tháng Năm 20, 2016)

Ngành Tài chính – Ngân hàng (Tháng Năm 20, 2015)Liên hệ qua Zalo