Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là chương trình đào tạo trọng điểm của Nhà trường ngành đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và của Chính phủ gồm: Tài chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch và khách sạn, Quản trị marketing

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Ngành Marketing (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Kế toán (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Tài chính – Ngân hàng (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Quản trị kinh doanh (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Kinh doanh quốc tế (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Kinh tế (Tháng Một 20, 2023)

Ngành Kinh tế đầu tư (Tháng Một 20, 2023)Liên hệ qua Zalo