Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thực hiện công tác truyền thông về các ngành, chương trình các hệ đào tạo của Nhà trường;
  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh; phối với các đơn vị trong trường thực hiện phương án tuyển sinh hệ đào tạo đại học chính quy của Nhà trường;
  • Thực hiện tuyển sinh, thu nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển, thi tuyển đối với các hệ đào tạo vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng hai, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định hiện hành;
  • Thực hiện phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức và quản lý đào tạo các hệ: đại học vừa làm vừa học, đại học văn bằng hai, liên thông. Công tác quản lý đào tạo hệ liên thông chính quy được thực hiện trên hệ thống IU sinh viên chính quy của Nhà trường.
  • Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan ở trong và ngoài trường triển khai thực hiện liên kết đào tạo các chương trình đào tạo, các hệ đào tạo  theo đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên và Quy định của nhà trường;
  • Chủ trì tìm kiếm đối tác, tổ chức tuyển sinh; tổ chức, quản lý và vận hành các chương trình đào tạo ngắn hạn cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu;
  • Kết hợp với các đơn vị Trong trường tổ chức khai giảng, bế giảng các lớp  đại học vừa làm vừa học, đại học văn bằng hai, liên thông;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác của Nhà trường khi được Hiệu trưởng giao.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Xin lỗi, chưa có bài viết cùng thể loại này.Liên hệ qua Zalo