Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: Hà Văn Thoại
Ngày sinh: 23/07/1992
Giới tính: Nam
Dân tộc: Thái
Số CMND: 038092018***
SĐT: 0385343***
Năm tốt nghiệp: 2010
Đối tượng ưu tiên: 01
Khu vực ưu tiên: 1
Hộ khẩu: 28-Thanh Hóa;06-Huyện Mường Lát
Ngành đăng ký 1 : Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: A00
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 16.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên19.55

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến