Trang chi tiết của thí sinh

Họ và tên: HÀ THỊ MỸ LINH
Ngày sinh: 14/10/2003
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Số CMND: 036303001***
SĐT: 0396819***
Năm tốt nghiệp: 2021
Đối tượng ưu tiên:
Khu vực ưu tiên: 2NT
Hộ khẩu: 25-Nam Định;09-Huyện Nghĩa Hưng
Ngành đăng ký 1 : Quản trị kinh doanh chất lượng cao
Tổ hợp môn ngành đăng ký 1: D01
Tổng điểm 3 môn ngành đăng ký 1 24.8
Tổng điểm ngành đăng ký 1 sau khi cộng ưu tiên25.3

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 0

Ngành bạn đăng ký xét tuyển NV1 là: Quản trị kinh doanh chất lượng cao

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm lớn hơn bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm bằng bạn là: 0

Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển cùng ngành với bạn có điểm thấp hơn bạn là: 0

Quay lại trang danh sách thí sinh xét tuyển trực tuyến