Môi Trường Học Tập

Cơ Sở Vật Chất

Nhà trường luôn quan tâm đến đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Hệ thống cơ sở vật chất của Nhà trường: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị…


Đội Ngũ Giảng Viên

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Đại học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh đã từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua uy tín về chất lượng…


Hoạt động hướng nghiệp

Nhà trường thường xuyên phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên, thông qua các hoạt động này sinh viên được tiếp cận với các nhà tuyển dụng và…


Các Chính sách

CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG TẠI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD   I – CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ Đối tượng được miễn 100% học phí Đối tượng 1:…
Liên hệ qua Zalo