Góc Sinh viênCâu lạc bộ Tiếng Anh khởi nghiệp (TSEC)

Là một CLB Sinh hoạt dựa trên nền tảng “Crazy English”. Học tiếng anh qua các phương pháp thực tế vô cùng hấp dẫn. Trái ngược với việc học tập trên trường lớp, CLB mang…


Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học trẻ (EYRC)

Tập trung hướng dẫn sinh viên phương pháp nghiên cứu khoa học. CLB có sự tham gia của cả sinh viên và giáo viên để hỗ trợ tốt nhất trong công tác nghiên cứu các…


Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán viên tương lai

Là câu lạc bộ dành cho những thành viên học tập ngành Kế toán và những sinh viên đam mê Kế toán. Câu lạc bộ thực sự là nơi chia sẻ, giao lưu của những người…


Câu lạc bộ sinh viên TUEBA khởi nghiệp (TSSC)

Là câu lạc bộ đầu tiên của Nhà trường, được thành lập năm 2009, với khẩu hiệu “TSSC – Khởi đầu cho thành công của bạn!” Tôn chỉ mục đích của TSSC là: ♦ Tạo sân chơi lành…
Câu lạc bộ tình nguyện viên quốc tế (IVC)

IVC được thành lập với tôn chỉ mục đích là quy tụ những tình nguyện viên dạy tiếng Việt và giúp đỡ các bạn lưu học sinh đang học tập tại Nhà trường. Phát triển…Phản hồi của bạn