Đại học Chính quy


Các chương trình học bổng và Hỗ trợ người học tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, lựa một trường đại học phù hợp, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm chi phí học tập và sinh hoạt,…


Sinh viên Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh nhận học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang HESSEN và tổ chức hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh nhận học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang HESSEN và tổ chức hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức…

Liên hệ qua Zalo