tuyen sinh dai hoc kinh te va quan tri kinh doanh thai nguyen

Các Ngành Đào Tạo

Ngành Kinh tế

Ngành Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh  có 3 chương trình đạo tạo ở bậc đại học như sau: – Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông…Phản hồi của bạn