Ngành Quản lý công

Ngành Quản lý công (CN Quản lý kinh tế)

Chương trình đào tạo Bao gồm 2 chương trình      :  Quản lý công, Quản lý kinh tế Trình độ đào tạo       : Đại học Ngành đào tạo           : Quản lý công                                    Mã số: 7340403  Loại hình…Phản hồi của bạn