Ngành Kinh tế đầu tư

Ngành Kinh tế đầu tư

1.Thông tin chung về ngành Kinh tế Đầu tư Mã ngành: 7310104 Tên chương trình đào tạo: Kinh tế Đầu tư Trình độ đào tạo: Cử nhân 2.Mục tiêu chung Cử nhân tốt nghiệp chương…Phản hồi của bạn