tuyen sinh dai hoc kinh te va quan tri kinh doanh thai nguyen

Ngành Kinh tế đầu tư

Ngành Kinh tế đầu tư

1.Thông tin chung về ngành Kinh tế Đầu tư Mã ngành: 7310104 Tên chương trình đào tạo: Kinh tế Đầu tư Trình độ đào tạo: Cử nhân 2.Mục tiêu chung Cử nhân tốt nghiệp chương…Phản hồi của bạn