tuyen sinh dai hoc kinh te va quan tri kinh doanh thai nguyen

Ngành Kinh tế phát triển

Ngành Kinh tế phát triển

I.GIỚI THIỆU NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN Ngành Kinh tế Phát triển (mã ngành 7310105) bao gồm chuyên ngành Kinh tế Phát triển, được quản lý bởi Bộ môn Kinh tế Phát triển, khoa Kinh…Phản hồi của bạn