Các Ngành Đào Tạo

Ngành Kinh doanh quốc tế

Vị trí việc làm và Cơ hội nghề nghiệp Doanh nghiệp, Công ty, Tập đoàn, Văn phòng đại diện, Doanh nghiệp nước ngoài: Nhân viên và cán bộ phòng kinh doanh, chuyên viên nghiên cứu…
Ngành Quản lý công (CN Quản lý kinh tế)

Chương trình đào tạo Bao gồm 2 chương trình      :  Quản lý công, Quản lý kinh tế Trình độ đào tạo       : Đại học Ngành đào tạo           : Quản lý công                                    Mã số: 7340403  Loại hình…Ngành Kế toán

Ngành Kế toán bao gồm các chuyên ngành (chương trình): – Kế toán Tổng hợp – Kế toán Doanh nghiệp – Kể toán Kiểm toán Cử nhân ngành Kế toán có kiến thức cơ bản…


Ngành Luật kinh tế

Ngành Luật Kinh tế bao gồm các chuyên ngành (chương trình): – Luật Kinh doanh – Luật Thương mại quốc tế Cử nhân ngành Luật Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề…