Các Ngành Đào Tạo


Ngành Kinh tế đầu tư

1.Thông tin chung về ngành Kinh tế Đầu tư Mã ngành: 7310104 Tên chương trình đào tạo: Kinh tế Đầu tư Trình độ đào tạo: Cử nhân 2.Mục tiêu chung Cử nhân tốt nghiệp chương…


Ngành Quản lý công (CN Quản lý kinh tế)

Chương trình đào tạo Bao gồm 2 chương trình      :  Quản lý công, Quản lý kinh tế Trình độ đào tạo       : Đại học Ngành đào tạo           : Quản lý công                                    Mã số: 7340403  Loại hình…


Ngành Kinh tế phát triển

I.GIỚI THIỆU NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN Ngành Kinh tế Phát triển (mã ngành 7310105) bao gồm chuyên ngành Kinh tế Phát triển, được quản lý bởi Bộ môn Kinh tế Phát triển, khoa Kinh…


Ngành Kế toán

Ngành Kế toán bao gồm các chuyên ngành (chương trình): – Kế toán Tổng hợp – Kế toán Doanh nghiệp – Kể toán Kiểm toán Cử nhân ngành Kế toán có kiến thức cơ bản…


Ngành Tài chính Ngân hàng

Ngành Tài chính – Ngân hàng bao gồm các chuyên ngành (chương trình): – Tài chính Doanh nghiệp – Tài chính Ngân hàng – Ngân hàng Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có…Ngành Quản trị Kinh doanh

TẠI SAO LẠI CHỌN HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH? Với chủ trương phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp, cùng với mục tiêu thành lập 5 triệu doanh nghiệp trên cả…


Ngành Marketing

Ngành Marketing có chuyên ngành (chương trình): – Quản trị Marketing – Quản trị Truyền thông Marketing Vai trò của ngành trong xã hội Marketing giờ đây không chỉ còn là xu hướng mà đã…


Ngành Luật kinh tế

Ngành Luật Kinh tế bao gồm các chuyên ngành (chương trình): – Luật Kinh doanh – Luật Thương mại quốc tế Cử nhân ngành Luật Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề…Phản hồi của bạn