Các Ngành Đào Tạo

Ngành Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế là toàn bộ các hoạt động giao dịch kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thỏa mãn các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và…
Ngành Quản lý công (CN Quản lý kinh tế)

Chương trình đào tạo Bao gồm 2 chương trình      :  Quản lý công, Quản lý kinh tế Trình độ đào tạo       : Đại học Ngành đào tạo           : Quản lý công                                    Mã số: 7340403  Loại hình…Ngành Kế toán

Ngành Kế toán bao gồm các chuyên ngành (chương trình): – Kế toán Tổng hợp – Kế toán Doanh nghiệp – Kể toán Kiểm toán Cử nhân ngành Kế toán có kiến thức cơ bản…Phản hồi của bạn