Các hoạt động tại Tueba

Các chương trình học bổng và Hỗ trợ người học tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, lựa một trường đại học phù hợp, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm chi phí học tập và sinh hoạt,…Liên hệ qua Zalo