tuyen sinh dai hoc kinh te va quan tri kinh doanh thai nguyen

Ngành Kinh tế

Ngành Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (thuộc Đại học Thái Nguyên) có 13 chương trình đạo tạo ở bậc đại học như sau:

- Kinh tế Đầu tư
Kinh tế Bảo hiểm y tế
Kinh tế Bảo hiểm xã hội
Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kinh tế Phát triển
Kinh tế Y tế
Kinh tế và Quản lý Bệnh viện
Kinh tế Tài nguyên- Môi trường
Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực,
- Quản lý công
Quản lý kinh tế
Thương mại Quốc tế (chương trình chuẩn)
Thương mại quốc tế (chương trình chất lượng cao)

Cử nhân ngành Kinh tế được trang bị kiến thức nền tảng về các lĩnh vực khoa học cơ bản; kiến thức chuyên môn về Kinh tế, Quản lý và Thương mại nói chung; kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể như: đầu tư; bảo hiểm, quản lý các cơ sở y tế, quản lý và khai thác tài nguyên, môi trường; nông nghiệp và nông thôn; quản lý kinh tế; quản lý công; quản lý nguồn nhân lực và thương mại quốc tế. Cử nhân ngành Kinh tế có khả năng thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường; có bản lĩnh vững vàng, sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; có kỹ năng (kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm) đã được tích lũy qua quá trình được đào tạo và tự đào tạo; có thái độ tích cực, ứng xử linh hoạt và nhân văn.

Cơ hội việc làm

Với những kiến thức được trang bị, các kỹ năng và thái độ được rèn luyện, cử nhân ngành Kinh tế có thể có khả năng làm việc hiệu quả ở những vị trí khác nhau như: cán bộ quản lý đơn vị, chủ doanh nghiệp, chuyên viên, giảng viên, nghiên cứu viên, trợ lý làm việc ở các cơ quan, các khu vực khác nhau như:

– Các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương;
– Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;
– Các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp thuộc khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh;
– Các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ;
– Các quỹ đầu tư phát triển; Các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội.

The Right Brand for the Right Women
xvideos-v starting the road of

Successful Events in New York City Depend on the Venue
citybbq T shirts Polo

Rihanna Developing New Fashion Line Video
freeporn broken drawing struggle

2004 Ford Explorer XLT For Sale
xvideos And they may enjoy illustrated classics

J K Barbeque mobile Carolina pulled pork
fluoshoes Victoria has a wonderful outlook on life

Kirsten Goede of Objets d’Envy
citybbq How Much Does a Fashion Designer Get Paid

Break Up Advice in urdu
top1xxx Sizing of Pink Blush Maternity

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Ngành Kế toán (Tháng Năm 20, 2016)

Ngành Tài chính Ngân hàng (Tháng Năm 20, 2015)

Ngành Quản trị Kinh doanh (Tháng Năm 20, 2015)

Ngành Marketing (Tháng Năm 20, 2015)

Ngành Luật kinh tế (Tháng Năm 20, 2015)


Phản hồi của bạn