tuyen sinh dai hoc kinh te va quan tri kinh doanh thai nguyen

Ngành Kế toán

Ngành Kế toán bao gồm các chuyên ngành (chương trình):

Kế toán Tổng hợp
Kế toán Doanh nghiệp
Kể toán Kiểm toán

Cử nhân ngành Kế toán có kiến thức cơ bản về kinh tế – quản lí – kinh doanh, có kiến thức toàn diện về kế toán và kiểm toán, sẵn sàng đảm nhiệm tốt công tác kế toán, kiểm toán trong mọi loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng, các đơn vị hành chính sự nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước, có khả năng sử dụng được tiếng Anh và Tin học. Có đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích ứng cao với sự thay đổi của môi trường công tác.

Cơ hội việc làm

  • Kế toán tổng hợp, kế toán các phần hành trong phòng kế toán – tài chính của các đơn vị.
  • Trợ lí kiểm toán .
  • Chuyên viên kiểm toán nội bộ, kiểm soát viên, thanh tra viên, kế toán viên trong các cơ quan.
  • Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, kiểm toán trong các trường đại học, cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh.
  • Kế toán trưởng, chuyên viên phụ trách công tác kế toán – tài chính trong các đơn vị; chuyên viên trong các cơ quan quản lí hoạt động kế toán, kiểm toán của Nhà nước.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có Khả năng học tập, tự học tập để nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn. Học tập để lấy các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao hơn.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Ngành Tài chính Ngân hàng (Tháng Năm 20, 2015)

Ngành quản trị Kinh doanh (Tháng Năm 20, 2015)

Ngành Marketing (Tháng Năm 20, 2015)

Ngành Luật kinh tế (Tháng Năm 20, 2015)

Ngành Kinh tế (Tháng Năm 20, 2015)