[2020] Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

⚠️⚠️⚠️ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG

Theo Công văn số 3313 /BGDĐT-GDĐH ngày 28/8/2020 về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020;

Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng MỘT LẦN DUY NHẤT trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức Trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh xét tuyển.

– Thời gian điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến: từ ngày 19/9/2020 đến 17 giờ 00 ngày 25/9/2020;

– Thời gian điều chỉnh nguyện bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển: từ ngày 19/9/2020 đến 17 giờ 00 ngày 27/9/2020.

Phần 1: Thay đổi thông tin nguyện vọng trực tuyến

Mục đích: cho phép thí sinh tự điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh 1 lần trong thời gian cho phép nếu số nguyện vọng yêu cầu không quá số nguyện vọng đã đăng ký.

Nguyên tắc: Chỉ được điều chỉnh 1 lần do vậy thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu thay đổi.

Cách thức thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Bước 2: chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu Hệ thống

Màn hình chức năng Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh được hiển thị:

Bước 3:  Sửa nguyện vọng theo yêu cầu: Sửa thông tin nguyện vọng

Để vào màn hình Sửa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Chỉnh sửa nguyện vọng”

Sau khi màn hình Sửa nguyện vọng hiển thị, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn muốn thay đổi.

Xóa nguyện vọng

Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Xóa trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

Sau khi popup xác nhận xóa xuất hiện, nếu muốn xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút OK, ngược lại nhấn nút Cancel

Thay đổi thứ tự nguyện vọng

Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng.

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong Nhấn nút Lưu thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình “Xác nhận đăng ký”.

Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký” hệ thống yêu cầu xác thực một lần nữa xem thí sinh có chắc chắn thực hiện không.

Bước 6: Sau khi bấm “OK” dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống, bấm “Cancel” để hủy bỏ chỉnh sửa.

Phần 2: Thay đổi thông tin nguyện vọng bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Trường hợp thí sinh có số nguyện vọng điều chỉnh lớn hơn số nguyện vọng đăng ký ban đầu hoặc thí sinh không có điều kiện thay đổi nguyện vọng trực tuyến, thí sinh nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tại nơi nộp hồ sơ trong thời gian quy định.

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng

Phiếu số 1 sẽ do nơi tiếp nhận lưu
Phiếu số 2 thí sinh giữ

Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại;

Thí sinh phải kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi được Điểm thu nhận hồ sơ cập nhật lên hệ thống phần mềm, nếu có sai sót so với Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT thì thí sinh báo cho Điểm thu nhận hồ sơ trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2020.

Chú ý: thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng MỘT LẦN DUY NHẤT trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển.

Chúc các em thành công!

Các Bài Viết Cùng Thể Loại


Phản hồi của bạn